Dit jaar is de Acquisitiecommissie (AcqCie) in leven gebracht. De Acquisitiecommissie houdt zich voornamelijk bezig met het werven van sponsoring. Waar de kans zich voordoet biedt de commissie ruimte voor de professionele ontwikkeling van de commissieleden in de vorm van zakelijk contact vormen en onderhouden met bedrijven en andere relevante partijen als verenigingen en stichtingen in de chemische sector.