De kampcommissie (KC) organiseert het introkamp van de vereniging. Het introkamp is er voor de nieuwe eerstejaars die beginnen aan een studie Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en Chemie en de KC zorgt ervoor dat zij een leuke tijd beleven. De commissie zorgt voor de vormgeving en begeleiding van het kamp. Maar zij zorgen bovenal dat de nieuwe lichting studenten een goede band op kan bouwen voor zij beginnen aan hun studie. Naast het introkamp wordt door de KC ook het ledenkamp georganiseerd. Het ledenkamp is open voor alle leden van de vereniging en dient voor het onderhoud en de continuïteit van de band die de vereniging haar leden biedt.