De kascommissie (KasCo) dient ter ondersteuning en controle van de Penningmeester. De KasCo kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de penningmeester. Ook is de kascommissie gerechtigd om verantwoording van de Penningmeester af te dwingen over het grootboek.