Hier onder staat het inschrijfformulier voor alumni leden. Wilt u weten wat de verschillen tussen alumni leden zijn en normale leden? Via de volgende link komt u op een pagina die beschrijft wat het zijn van alumni lid inhoud: Formulier Alumnileden

 

Doorlopende machtiging
Naam incassant: Studievereniging Nucleus
Woonplaats incassant: Leiden
Adres incassant: Zernikedreef 11 Incassant
ID: NL70ZZZ608841850000
Postcode incassant: 2333 CK
Dit formulier betreft een doorlopende SEPA-machtiging om lid te worden van Studievereniging
Nucleus. De kosten hiervoor bedragen 2,50 euro per jaar. De jaarlijkse incasso vindt plaats tussen
september en november en kan tot 8 weken na incasso worden gestorneerd.

* = verplicht veld

Door Het aanvinken van de bovenstaande reCaptcha geeft u toestemming aan Studievereniging Nucleus om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Studievereniging Nucleus. Het geïncasseerde bedrag is de jaarlijkse
contributie van het lidmaatschap. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
Bij aanvinken wordt akkoord gegaan met de statuten & het huishoudelijk regelement