Menu Sluiten

Inschrijven

Via dit formulier kan je je inschrijven voor Studievereniging Nucleus!

Kijk na het aanmelden in je spamfolder voor bevestiging!

Doorlopende machtiging
Naam incassant: Studievereniging Nucleus
Woonplaats incassant: Leiden
Adres incassant: Zernikedreef 11 Incassant
ID: NL70ZZZ608841850000
Postcode incassant: 2333 CK
Dit formulier betreft een doorlopende SEPA-machtiging om lid te worden van Studievereniging
Nucleus. De kosten hiervoor bedragen 10,- euro per jaar.
Door het invullen van bovenstaand formulier geeft u toestemming aan Studievereniging Nucleus om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Studievereniging Nucleus. Het geïncasseerde bedrag is de jaarlijkse contributie van het lidmaatschap. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bij aanmelden wordt akkoord gegaan met de statuten & het huishoudelijk regelement. Hierin staat onder andere dat er akkoord wordt gegaan met het plaatsen van foto’s, gemaakt of verwerkt door de Mediacommissie, van activiteiten van de vereniging op social media. Ook handig om te weten: De uiterlijke uitschrijfdatum is elk jaar 31 juli in het studiejaar direct aangrenzend aan het studiejaar waar je wenst uitgeschreven te worden.