Menu Sluiten

Partners

Als studievereniging hechten wij veel waarde aan onze partners. We willen het verbindende element te zijn tussen studie en het bedrijfsleven. Wij hopen hiermee te bereiken dat onze leden een goed idee krijgen van het bedrijfsleven, dat ze weten wat ze willen en daardoor bij een passend bedrijf terecht komen. De bedrijven waarmee wij een partnerschap zijn aangegaan, helpen ons dit doel te bereiken. Wilt u met uw bedrijf een bijdrage leveren aan het behalen van dit doel, of in contact komen met studenten van onze opleidingen? Neem dat contact op met onze Commissaris Externe Zaken via info@svnucleus.nl.