Als je geen lid wil worden, maar Nucleus toch wil ondersteunen, kan je donateur worden. Dit kan een eenmalige of periodieke bijdrage zijn. Opgeven kan op dit formulier: Donateursformulier SV Nucleus.

Stopzetten kan via Stopzetten Donateurschap 

Onze donateurs

  • Maikel Wouters