Hieronder vind je de statuten, het HR, de privacyverklaring en het crisisplan.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Privacyverklaring

Crisisplan Datalek

Aanpassingen in HR