Menu Sluiten

Commissies

Nucleus heeft momenteel 14 commissies. Als je meer wil weten over de commissies, stuur dan een email naar info@svnucleus.nl en wij zorgen ervoor dat je iemand van de commissie te spreken krijgt! verder kan je het team bekijken door op “team” te klikken. Een summiere uitleg per commissie is hieronder opgenomen.

De activiteitencommissie (AC) organiseert het merendeel van de recreatieve activiteiten binnen de vereniging, dat is elke maand een activiteit en daarnaast meestal ook de maandelijkse borrel. Hierbij kan je onder andere denken aan filmavonden, bierproeverijen, borrelboten. Ook zorgt de commissie voor de thema’s bij de maandelijkse borrel. Kortom, de AC zorgt ervoor dat je naast het studeren een beetje kunt ontspannen met je studiegenoten en elkaar beter leert kennen. Kortom, alles wat recreatief is zonder een al te sportief tintje dan ben je bij de AC aan het goede adres. Wil je liever iets als paintballen, poolen of bowlen lees dan snel verder bij de SportCommissie!

De acquisitiecommissie (AcqCie) houdt zich voornamelijk bezig met het werven van sponsoring. Waar de kans zich voordoet biedt de commissie ruimte voor de professionele ontwikkeling van de commissieleden in de vorm van zakelijk contact vormen en onderhouden met bedrijven en andere relevante partijen als verenigingen en stichtingen in de (bio)chemische sector.

De commissie heeft een tweeledig doel. Enerzijds periodiek activiteiten organiseren voor de Nucleus alumni, zodat zij betrokken kunnen blijven bij de vereniging. Anderzijds het faciliteren van contact met de alumni voor de overige leden en commissies. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan netwerkborrels of bedrijfslunches maar ook speeddates voor eerstejaars studenten met een alumnus om zo een (duidelijker) beeld te schetsen van het werkveld.

De barcommissie (BaCo) is wellicht wel de meest diverse commissie. Haar leden worden ingezet bij de maandelijkse borrel en zijn vaak de ruggengraat bij de overige activiteiten in Breehuys 16. Dankzij de barcommissie kunnen wij zorgeloos genieten van de borrels. 

De educatiecommissie (EC) houdt zich bezig met het organiseren en begeleiden van het educatieve aspect van de vereniging. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en excursies, lezingen, symposia en diverse vormen van studieondersteuning. Loop je binnen de studie ergens tegen aan? Klop dan vooral aan bij de EC!

De EJWcommissie (EJWco) organiseert op vraag van het bestuur de diverse weekenden weg en kampen voor de vereniging. Zo is er aan het begin van het studiejaar meestal een eerstejaarsweekend voor de nieuwe eerstejaars om een vliegende start te krijgen met een jaarband te kweken. Naast het introkamp wordt door de EJWco ook een ledenkamp verzorgd, het ledenkamp is open voor alle leden en dient zich vooral voor het onderhoud en de continuïteit van de band die de vereniging haar leden biedt.

De FiasCo is de meest laagdrempelige commissie die Nucleus momenteel heeft te bieden. Het doel van de commissie is simpel: leden van de vereniging die geen tijd hebben zich een vol jaar in te zetten voor een commissie maar wel goede ideeën hebben een platform bieden om deze ideeën uit te laten voeren. Tijdens de activiteiten en borrels wordt op een informele manier geïnventariseerd waar de leden behoefte aan hebben, waarna dit wordt doorgespeeld naar het bestuur of de juiste commissie die dit kan oppakken.

De kascommissie (KasCo) dient ter ondersteuning van de penningmeester en controleert diens balans. De KasCo kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat geld te maken heeft, mag verantwoording vragen voor (financiële) keuzes gemaakt door het bestuur en is natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor de penningmeester wanneer die vragen heeft.

De lustrumcommissie (LusCo) faciliteert de festiviteiten rond de lustra. De commissie wordt niet jaarlijks gevuld, want het is tenslotte maar eens per 5 jaar lustrum. De commissie wordt gevuld het jaar voordat het lustrum plaat gaat vinden. Het volgende lustrum is in juni 2024.

De mediacommissie (MeCo) produceert en onderhoudt (vrijwel) alle media die gebruikt wordt voor de vereniging. Denk hier aan de algemene promotie, de banners maar ook aftermovies en ’t Kerndeeltje.  Tevens speelt de MeCo een prominente rol in het promoten en adverteren van de vereniging op social media. Zij leggen alle mooie herinneringen voor jou vast zodat jij gewoon kan genieten van de activiteiten zonder steeds een selfie te hoeven maken.  Verder onderhoud de MeCo ook de website.

De reiscommissie (ReisCo) is verantwoordelijk voor de buitenlandreis. Momenteel staat er jaarlijks een studiereis voor de leden, tijdens de studiereis gaan de leden met de vereniging naar verschillende educatieve en/of culturele bezienswaardigheden in de desbetreffende stad, zo leren ze over de wetenschap en cultuur buiten Nederland. Ook kan dit stimulerend zijn voor de toekomstige internationalisering van de leden of een leuke stage in het buitenland. Naast deze culturele en educatieve elementen wordt er natuurlijk ook volop recreatief genoten van de bestemming. Er is natuurlijk altijd ruimte voor meer reisjes als daar animo voor is, dus heb jij een goed idee voor een reisje? Geef het dan vooral aan bij de ReisCo en wie weet zie je voor je het weet een inschrijfformulier langskomen.

De Sportcommissie (SpoCo) is een commissie voor onze iets wat sportievere leden. Waar de commissie zich op focust is recreatieve activiteiten organiseren met een sportief karakter. Dit kan van poolen tot paintball, of van een workout-uurtje tot een bierestafette zijn. Hiernaast neemt de commissie een beetje de taak van personal trainer op zich en proberen ze mensen te werven voor grotere activiteiten om bijvoorbeeld met een groepje mee te kunnen doen aan de singelloop van Leiden of de Batavierenrace in Nijmegen.

De TꜵCo is de lekkerste commissie van Nucleus. De TꜵCo staat voor de taart, taco en tosti commissie. De commissie verzorgt de heerlijke voedzame versnaperingen tijdens de activiteiten van Nucleus, wat niet per se taart taco’s of tosti’s hoeven te zijn. Als je een bepaalde snack wil zien op de volgende borrel, pitch het bij de TꜵCo zodat zij jouw culinaire droom waar kunnen maken.

Sinds 2022 heeft Nucleus ook een Webbeheercommissie, of WebCo. Deze commissie zorgt dat de website up to date blijft en alle digitale dingen eromheen (zoals het ticket- of stemsysteem) blijven functioneren zoals het moet. Ervaring met IT is niet nodig, dat leren wij je wel. Enige affiniteit is wel wenselijk.

Naast de commissies heeft de vereniging vanzelfsprekend een bestuur, die ondersteund wordt in haar plichten door diverse gremia. 

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen die door de algemene leden vergadering zijn ingestemd. Het bestuur kent in elk geval altijd een voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast deze rollen hebben we ook, wanneer mogelijk, een Commissaris Interne Zaken, een Commisaris Externe Zaken, een Assessor Onderwijs en een Commissaris Algemene Zaken. Wil je meer horen over wat deze rollen inhouden? Stuur dan een mailtje naar info@svnucleus.nl!

Het bestuur wordt geacht een dodenwacht aan te stellen tijdens hun eerste algemene leden vergadering. Een dodenwacht wordt aangesteld om bij de uitzonderlijke situatie waar het voltallige bestuur, vanwege overlijden of ernstige ziekte, voor langere tijd of permanent haar taak niet langer kan uitvoeren. De dodenwacht zal tijdens zo een situatie binnen twee (2) weken een interim bestuur voordragen aan een spoed algemene leden vergadering. Deze noodzaak rolt uit de Wet Bestur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 is ingegaan.

De Raad van Advies is een adviesorgaan voor het bestuur, de commissies, en alle leden. Deze raad bestaat uit 2 tot 6 leden, die vaak enige ervaring hebben met de vereniging en/of het besturen ervan. De RvA is gerechtigd om gevraagd en ongevraagd advies te leveren aan het bestuur en de commissies. Dit advies is indien statutair gegrond bindend.

Binnen Studievereniging Nucleus streven we naar een optimale omgeving voor haar leden om contacten op te doen met andere studenten van de opleidingen Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Chemie zowel als daarbuiten en daarnaast deel te kunnen nemen aan de studentgerichte dan wel ontspannende activiteiten georganiseerd door Studievereniging Nucleus. Optimaal impliceert, onder meer, een gezonde, veilige en prettige sfeer. De (sociale) veiligheid van de omgeving wordt ondermijnd als er sprake is van ongewenste gedragingen. Zodra (aspirant)leden te maken krijgen met ongewenst gedrag, of kennis hebben genomen, kunnen zij zich richten tot de vertrouwenscontactpersoon of vertrouwenscontactpersonen. 

Wat is ongewenst gedrag? 
Het is niet eenvoudig aan te geven wat ongewenst gedrag is. Een bewuste of onbewuste gedraging kan door een ander als ongewenst en kwetsend worden ervaren. Ook uitingen kunnen als ongepast en ongewenst worden ervaren. De persoonlijke ervaring van het gedrag of de uitlating, de afhankelijkheidsrelatie en de emoties die daarbij een rol spelen maken deze materie ingewikkeld. Wat maatschappelijk als ongewenst gedrag wordt beschouwd kan worden ontleend aan artikelen, literatuur en jurisprudentie. Binnen het kader van de regeling kan gedacht worden aan agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, pesten en/of stalking, in welke vorm dan ook. Dus ook bij twijfel kan een lid zich richten tot de vertrouwenscontactpersoon of vertrouwenscontactpersonen. 

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon heeft voor de melder een klankbordfunctie en vervult bij het vinden van de oplossing vooral een bemiddelende rol. Ze zijn er niet om problemen op te lossen. Wel weten zij wat de doorverwijsmogelijkheden zijn. Ondanks de formele status van de vertrouwenscontactpersoon heeft de oplossing geen openbaar karakter.

De vertrouwenscontactpersonen zullen gevraagd en ongevraagd het bestuur van Studievereniging Nucleus adviseren met betrekking tot een beleid inzake ongewenst gedrag, maar behouden te alle tijde hun geheimhoudingsplicht richting de melder. 

Intern en externe Vertrouwenscontactpersonen
Bij Studievereniging Nucleus kunnen zowel leden als aspirant leden terecht bij de vertrouwenscontactpersonen. Een aspirant lid is een natuurlijk persoon dat voldoet aan de eisen om lid te worden, maar nog niet een lidmaatschap heeft afgenomen. Bij Studievereniging Nucleus zijn er zowel vertrouwenscontactpersonen vanuit het bestuur, als bewust buiten het bestuur. Alle aangestelde vertrouwenscontactpersonen, en enkel de vertrouwenscontactpersonen, hebben toegang tot de mailbox van vcp@svnucleus.nl. Mocht de wens zijn om met een specifiek vertrouwenscontactpersoon te spreken is het ook raadzaam diegene direct aan te spreken. Een vertrouwenscontactpersoon mag fysiek of telefonisch aangesproken/benaderd worden. Wanneer een vertrouwenscontactpersoon benaderd wordt is het handig om te vermelden dat je iets in vertrouwen wilt bespreken. Zie de teampagina om te zien wie momenteel de vertrouwenscontactpersonen zijn bij Studievereniging Nucleus.