SV Nucleus heeft momenteel negen commissies. Als je wil weten wat deze commissies doen, klik dan op de commissie waar je interesse in hebt.

 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) organiseert het merendeel van de recreatieve activiteiten binnen de vereniging, dat is elke maand een activiteit en daarnaast ook de maandelijkse borrel. Hierbij kan je onder andere denken aan filmavonden, laser gamen, poolen en bowlen. Ook zorgt de commissie voor de thema’s bij de maandelijkse borrel. Kortom, de AC zorgt ervoor dat je naast het studeren een beetje kunt ontspannen met je studiegenoten en elkaar beter leert kennen. Ben jij iemand die het leuk lijkt om onze AC te versterken? Meld je dan aan voor de activiteitencommissie en maak van dit jaar het beste jaar dat SV Nucleus ooit gekend heeft!

Acquisitiecommissie

Dit jaar is de Acquisitiecommissie (AcqCie) in leven gebracht. De Acquisitiecommissie houdt zich voornamelijk bezig met het werven van sponsoring. Waar de kans zich voordoet biedt de commissie ruimte voor de professionele ontwikkeling van de commissieleden in de vorm van zakelijk contact vormen en onderhouden met bedrijven en andere relevante partijen als verenigingen en stichtingen in de chemische sector.

Barcommissie

De leden van de barcommissie (BaCo) zijn tijdens de borrels de belangrijkste mensen aanwezig. De BaCo bestaat uit mensen die de ruggengraat zijn tijdens de borrels en andere activiteiten die plaatsvinden in Breehuys 16. Naast de ondersteunende activiteiten tijdens de borrel kun je gevraagd worden om een keer wat eerder te komen als er hulp nodig is bij de opbouw van bijvoorbeeld het kerstdiner e.d. De BaCo is de grootste commissie van de vereniging. Hierdoor is dit een ideale commissie om als eerstejaars betrokken te raken binnen de vereniging, als ouderejaars ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Educatiecommissie

De educatiecommissie (EC) houdt zich bezig met het organiseren en begeleiden van lezingen, symposia, excursies en bedrijven bezoeken en studieondersteuning. Van contact leggen met sprekers binnen het vakgebied van de opleidingen tot het begeleiden van een educatieve lezing of vakspecifieke werkgroep, binnen de educatiecommissie zorg je door het jaar heen dat de educatieve middelen die de gewenst zijn door de leden van de vereniging worden aangereikt.

Fiascocommissie

De FiasCo is een nieuw in het leven geroepen commissie met als doel leden die geen interesse of tijd hebben voor actieve participatie in commissies toch te betrekken bij het denkproces waar activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging uit ontstaan. Tijdens activiteiten en borrels zal door deze commissie op informele wijze een inventarisatie gemaakt worden van de wensen en ideeën van de leden.

Kampcommissie

De kampcommissie (KC) organiseert het introkamp van de vereniging. Het introkamp is er voor de nieuwe eerstejaars die beginnen aan een studie Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en Chemie en de KC zorgt ervoor dat zij een leuke tijd beleven. De commissie zorgt voor de vormgeving en begeleiding van het kamp. Maar zij zorgen bovenal dat de nieuwe lichting studenten een goede band op kan bouwen voor zij beginnen aan hun studie. Naast het introkamp wordt door de KC ook het ledenkamp georganiseerd. Het ledenkamp is open voor alle leden van de vereniging en dient voor het onderhoud en de continuïteit van de band die de vereniging haar leden biedt.

Kascommissie

De kascommissie (KasCo) dient ter ondersteuning en controle van de Penningmeester. De KasCo kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de penningmeester. Ook is de kascommissie gerechtigd om verantwoording van de Penningmeester af te dwingen over het grootboek.

Mediacommissie

De mediacommissie (MeCo) maakt en onderhoudt alle media die gemaakt is voor en door de vereniging, om zo niet alleen alle activiteiten vast te leggen maar ook leden een mooie herinnering te kunnen geven aan hun lidmaatschap bij de vereniging. Tevens speelt de mediacommissie een grote rol in het promoten en adverteren van de vereniging op social media. Zo kunnen wij onze leden nog meer stimuleren om te participeren in onze evenementen.

Reiscommissie

De reiscommissie (ReisCo) is verantwoordelijk voor de jaarlijkse studiereis. Tijdens de studiereis gaan studenten samen met de vereniging naar verschillende educatieve en historische bezienswaardigheden in de desbetreffende stad, zo leren ze over de wetenschap en cultuur buiten Nederland. Ook kan dit stimulerend zijn voor de toekomstige internationalisering van de leden. Naast deze culturele en educatieve verrijkingen wordt er natuurlijk ook volop recreatief genoten van de bestemming.

Sportcommissie

De Sportcommissie (SpoCo) is een nieuwe commissie dit jaar, de commissie voor onze sportieve leden. Waar de commissie zich op focust is een beetje de taak van personal trainer op zich te nemen en zowel eigen sportieve activiteiten gedurende het jaar te kunnen neerzetten als daarnaast bijvoorbeeld met een groepje mee te kunnen doen met bijvoorbeeld de singelloop.