Studievereniging Nucleus heeft momenteel 10 commissies in gebruik. Als je meer wil weten over de commissies, stuur dan een email naar info@svnucleus.nl en wij zorgen ervoor dat je iemand van de commissie te spreken krijgt! verder kan je het team bekijken door op “team” te klikken.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) organiseert het merendeel van de recreatieve activiteiten binnen de vereniging, dat is elke maand een activiteit en daarnaast ook de maandelijkse borrel. Hierbij kan je onder andere denken aan filmavonden, laser gamen, poolen en bowlen. Ook zorgt de commissie voor de thema’s bij de maandelijkse borrel. Kortom, de AC zorgt ervoor dat je naast het studeren een beetje kunt ontspannen met je studiegenoten en elkaar beter leert kennen. Ben jij iemand die het leuk lijkt om onze AC te versterken? Meld je dan aan voor de activiteitencommissie en maak van dit jaar het beste jaar dat SV Nucleus ooit gekend heeft!

Acquisitiecommissie

Dit jaar is de Acquisitiecommissie (AcqCie) in leven gebracht. De Acquisitiecommissie houdt zich voornamelijk bezig met het werven van sponsoring. Waar de kans zich voordoet biedt de commissie ruimte voor de professionele ontwikkeling van de commissieleden in de vorm van zakelijk contact vormen en onderhouden met bedrijven en andere relevante partijen als verenigingen en stichtingen in de chemische sector.

Barcommissie

De leden van de barcommissie (BaCo) zijn tijdens de borrels de belangrijkste mensen aanwezig. De BaCo bestaat uit mensen die de ruggengraat zijn tijdens de borrels en andere activiteiten die plaatsvinden in Breehuys 16. Naast de ondersteunende activiteiten tijdens de borrel kun je gevraagd worden om een keer wat eerder te komen als er hulp nodig is bij de opbouw van bijvoorbeeld het kerstdiner e.d. De BaCo is de grootste commissie van de vereniging. Hierdoor is dit een ideale commissie om als eerstejaars betrokken te raken binnen de vereniging, als ouderejaars ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Educatiecommissie

De Educatiecommissie (EC) houdt zich bezig met het educatieve aspect van de vereniging. Dit verschilt van het organiseren van lezingen, symposia, excursies en bedrijf bezoeken tot ondersteuning bij je studie. Iedere maand organiseert de Educatiecommissie en lezing of symposium, waarbij mensen uit het werkveld op een leuke manier interessante informatie komen vertellen. Lezingen die onder andere afgelopen jaren zijn georganiseerd zijn ‘The science of booze’, ‘The world is changing’ en ‘Wiskunde in de natuur’. Naast de lezing vinden we het ook leuk om buiten de Hogeschool nieuwe dingen te ontdekken, waarvoor we regelmatig op excursie gaan, zoals naar het Anatomisch Museum van het LUMC tot bedrijven van het Bioscience Park. Naast de vermakelijke lezingen en symposia vinden we het erg belangrijk dat de leden van Nucleus de middelen aangereikt krijgen die ze nodig hebben voor hun studiesucces. Wanneer je hulp wilt bij een vak kan je via de mail (ec@svnucleus.nl) contact met ons opnemen of langskomen tijdens een van onze studiesessies of Crash Courses. Mocht je nog vragen hebben, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen via bovenstaande mail of leden van de commissie aan te spreken.

FiasCo

De FiasCo is een nieuw in het leven geroepen commissie met als doel leden die geen interesse of tijd hebben voor actieve participatie in commissies toch te betrekken bij het denkproces waar activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging uit ontstaan. Tijdens activiteiten en borrels zal door deze commissie op informele wijze een inventarisatie gemaakt worden van de wensen en ideeën van de leden.

Kampcommissie

De kampcommissie (KC) organiseert het introkamp van de vereniging. Het introkamp is er voor de nieuwe eerstejaars die beginnen aan een studie Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en Chemie en de KC zorgt ervoor dat zij een leuke tijd beleven. De commissie zorgt voor de vormgeving en begeleiding van het kamp. Maar zij zorgen bovenal dat de nieuwe lichting studenten een goede band op kan bouwen voor zij beginnen aan hun studie. Naast het introkamp wordt door de KC ook het ledenkamp georganiseerd. Het ledenkamp is open voor alle leden van de vereniging en dient voor het onderhoud en de continuïteit van de band die de vereniging haar leden biedt.

Kascommissie

De kascommissie (KasCo) dient ter ondersteuning en controle van de Penningmeester. De KasCo kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de penningmeester. Ook is de kascommissie gerechtigd om verantwoording van de Penningmeester af te dwingen over het grootboek.

Mediacommissie

De Mediacommissie (MeCo) maakt en onderhoudt alle media die gemaakt is voor en door de vereniging. Zo worden niet alleen alle onvergetelijke activiteiten vastgelegd, maar geven we de leden ook een mooie herinnering aan hun lidmaatschap bij de vereniging. Naast het maken van de foto’s speelt de Mediacommissie ook een rol bij het onderhouden van de social media van de vereniging, zodat leden altijd up-to-date blijven van komende activiteiten. Foto’s kunnen uiteraard altijd worden opgestuurd, je kan ons bereiken via meco@svnucleus.nl

Reiscommissie

De reiscommissie (ReisCo) is verantwoordelijk voor de jaarlijkse studiereis. Tijdens de studiereis gaan studenten samen met de vereniging naar verschillende educatieve en historische bezienswaardigheden in de desbetreffende stad, zo leren ze over de wetenschap en cultuur buiten Nederland. Ook kan dit stimulerend zijn voor de toekomstige internationalisering van de leden. Naast deze culturele en educatieve verrijkingen wordt er natuurlijk ook volop recreatief genoten van de bestemming.

Sportcommissie

De Sportcommissie (SpoCo) is een nieuwe commissie dit jaar, de commissie voor onze sportieve leden. Waar de commissie zich op focust is een beetje de taak van personal trainer op zich te nemen en zowel eigen sportieve activiteiten gedurende het jaar te kunnen neerzetten als daarnaast bijvoorbeeld met een groepje mee te kunnen doen met bijvoorbeeld de singelloop.